$left
$middle

Enkäter Miljöprogram Hyllie

De här två enkäterna ska du fylla i som är byggaktör och deltar Miljöbyggstrategi för Malmö inom Miljöprogram Hyllie.

Till programmet hör två enkäter. Enkät 1 besvaras av byggaktören i samband med markanvisningen eller markavtalet och den anger ambitionerna och miljömålen med projektet.

Enkätunderlaget används sedan som diskussionsunderlag under planerings- och bygglovsprocessen.

När byggnationen är klar besvarar byggaktören enkät 2 om vad projektet faktiskt har uppnått - har projektet lyckats med sina ambitioner hela vägen?

Så här gör du för att delta

  1. Enkäterna är i wordformat. Spara ner enkäten till din dator och fyll i den digitalt. Tänk på att spara filen med projektnamnet som filnamn så underlättar du för hanteringen framöver.
  2. Fyll i enkäten och spara dina svar. Det kan vara en bra idé att ha dokumentet Miljöprogram Hyllie nära tillhands när du fyller i enkäten. I dokumentet förklaras mer vilka aspekter som förväntas ingå i dina svar inom de olika miljöavsnitten.
  3. När enkäten är ifylld ska den skickas in till stadsbyggnadskontoret antingen direkt till i förväg utsedd handläggare eller till Stadsbyggnadskontoret.MBStrat@malmo.se  (obs! enbart för enkätsvar)
sv