$left
$middle

Enkäter Sege Park

De här två enkäterna ska du fylla i som är byggaktör och deltar i Miljöbyggstrategi för Malmö i Sege Park.

Så här gör du för att delta

  1. Enkäterna är i wordformat. Spara ner enkäten till din dator och fyll i den digitalt. Tänk på att spara filen med projektnamnet som filnamn så underlättar du för hanteringen framöver.
  2. Fyll i enkäten och spara dina svar.
  3. När enkäten är ifylld ska den skickas till Stadsbyggnadskontoret.MBStrat@malmo.se (obs! enbart för enkätsvar)
sv