$left
$middle

Klimatneutralt byggande

Malmö stad och Malmös byggaktörer arbetar på flera plan för att uppnå ett klimatneutralt byggande till år 2030. Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö, även kallad LFM30, är ett branschdrivet initiativ från Malmö stad.

Malmö har höga ambitioner att bli en hållbar och klimatsmart stad. Genom de höga miljö- och klimatmålen i bland annat Malmö stads miljöprogram och Översiktsplan för Malmö finns en tydlig grund att stå på.

Det klimatneutrala byggandet är ett sätt att få ner växthusgasutsläppen och minska vår påverkan på klimatet genom att organisera och planera klimatsmart och använda produkter med så lite klimatpåverkan som möjligt.

Malmö stad har som målsättning att stegvis öka sin klimateffektivitet inom organisationen i samband med upphandling, planering och byggande för att bli klimatneutrala år 2030.

sv