$left
$middle

Miljöbyggstrategi för Malmö

Miljöbyggstrategin är en plattform för hållbart och klimatsmart byggande som ska bidra till dialog, kunskapsutbyte och samverkan mellan Malmö stad och byggaktörerna i Malmö. Här finns tips på hur du kan bidra till en hållbar stad och exempel på byggprojekt som du kan bli inspirerad av.

Miljöarbetet i Malmö stad förändras ständigt för att hålla jämna steg med samhällets utveckling och förutsättningar. I dag är miljöfrågan med från början som en självklar del i byggprocessen.

Samarbetet mellan staden och byggaktörerna är frivilligt. Fokus är att höja byggprojektens miljöambitioner och främja kunskapsutbyte inom miljö och tekniska lösningar.

Bidra med information om ditt byggprojekt

Genom att skicka in information om ditt byggprojekt i Malmö, bidrar du till uppföljningen av stadens övergripande miljömål. Dina svar ger oss även underlag för kommande dialoger och samarbeten.

Frågorna är utformade efter stadens miljömål och det är frivilligt att besvara enkäterna. 

Delta med ditt klimatanpassningsprojekt

Såväl privatpersoner som bostadsrättsföreningar och byggbolag kan hämta inspiration genom olika byggprojekt som till exempel använt smarta energi- och dagvattenlösningar.

Alla som bor i Malmö och som har ett större klimatanpassningsprojekt, har möjlighet att få råd och stöd från Malmö stad. För närmare information kontakta våra miljöbygghandläggare via mejl stadsbyggnadskontoret.mbstrat@malmo.se.

Innehåll

sv