Hållbart byggande

Miljöbyggstrategin är plattform för hållbart och klimatsmart byggande med syfte att underlätta för kunskapsutbyte, samverkan och samarbete. Här finns information om byggprojekt i staden och tips om vad du själv kan göra för att bidra till ett hållbart Malmö.

Innehåll