Nya tider, nya förutsättningar

Varför ändras arbetsmetoderna för hållbart byggande? Jo därför förutsättningarna inom lagstiftningen ändras och byggprojekten efterfrågar mer flexibla lösningar. 

Den 1 januari 2015 förändrades förutsättningarna för kommunernas miljöarbete inom stadsbyggnad. En ändring i Plan- och bygglagen (SFS 2011:388) innebar ett förtydligande om att kommunerna inte längre får lov att ställa krav på byggnadstekniska lösningar utöver vad Boverkets byggregler (BBR) säger. Sådana krav kallas för särkrav och skulle sådan krav ställas av kommunen är dessa krav utan laglig verkan. Med andra ord så behövdes en ny väg att få miljöfrågorna med i matchen igen. 

Stadsbyggnadskontoret tog fram ett förslag, Miljöbyggstrategi för Malmö, en dialogplattform som ska vara öppen för alla att delta i. Syftet är att bidra med inspiration och stärka kunskapsutbyte inom hållbar och klimatsmart stadsutveckling. Förslaget godkändes av stadsbyggnadsnämnden vid deras sammanträde den 22 januari 2015 och godkändes därefter även av kommunfullmäktige vid deras sammanträde den 22 juni 2016.

Kommunfullmäktiges beslut innebär att tidigare program för hållbart byggande fasas ut och ersätts av Miljöbyggstrategi för Malmö.

Tänk dock på att ni byggherrar som har ett tecknat avtal om att ert projekt ska följa Miljöbyggprogram SYD fortsatt ska rapportera i Miljöbyggprogram SYD. Och för er byggherrar i Hyllie gäller fortsatt Miljöprogram Hyllie.