Ekosystemtjänster och grönytefaktorn

Hur påverkar grönskan mikroklimatet? Vad är grönytefaktor? Och vad är egentligen ekosystemtjänster för något? Här hittar ni information om gröna lösningar och olika exempel där det gröna har varit en viktig faktor för projektens utformning.

Är ni nyfikna på ekosystemtjänster, vad det faktiskt är och hur de kan bidra med positiva effekter i just ditt projekt? Läs mer under rubriken "Ekosystemtjänster". Eller lockar frågan om grönytefaktorn mer? Då bör du titta närmre under rubriken "Grönytefaktor".