Ekosystemtjänster

Vad är ekosystemtjänster? Vad ska man tänka på när man planerar för ekosystemtjänster i projekt?

De utmaningar ditt projekt och dess omgivning står inför kan du delvis möta med ekosystemtjänster. Och finessen är att ekosystemen ger sina varor och tjänster gratis (nästintill i alla fall).

Vad är ekosystemtjänster?

Ekosystemtjänster är alla de nyttigheter som vi får från naturen. Vår planets ekosystem försörjer oss människor med varor (till exempel äpplen, jordgubbar eller havre) och tjänster (exempelvis skugga, regnvattenhantering eller bara lugn och ro). Ekosystemen ger med andra ord mat, vatten och material, de renar vatten och luft, binder jorden, bryter ner död materia, pollinerar våra grödor med mera. Vi är beroende av dem för vår egen överlevnad skull och för våra framtida generationers välfärd.

Hur arbetar man med ekosystemtjänster inom hållbar stadsutveckling?

Malmö stad använder vad vi kallar för grönytefaktor för att få vägledning i var och hur vi kan använda naturens tjänster för att möta platsens utmaningar. Grönytefaktorn tillsammans med värdering av de ekosystemstjänster som redan finns på plats är de planeringsverktyg som hjälper oss att hitta goda lösningar med naturen som grund.

Du finner mer information om grönytefaktorn under rubriken "Grönytefaktor".