Miljöbyggstrategi för Hyllie

Miljöprogram Hyllie är en del av Miljöbyggstrategi för Malmö och riktar sig direkt till dig som är byggherre i nybyggnationsområdet Hyllie. Programmet sammanfattar de åtaganden som ni byggherrar har åtagit er att uppfylla tillsammans med staden och andra involverande intressenter.

Hyllie har som mål att bli den klimatsmarta stadsdelen med allt vad det innebär. Flera avtal och kontrakt har skrivits under både av Malmö stad, EON, VA Syd och våra byggherrar. För att underlätta för oss alla togs miljöprogram Hyllie fram som ett sätt att överblicka alla de avtal och överenskommelser som finns att ta hänsyn till i Hyllie.

Till programmet hör två enkäter. Första enkäten besvaras av byggherren i samband med markanvisning eller markavtal och  anger de miljömål som är relevanta för just det aktuella projektet och projektets ambition. Enkätunderlaget kommer sedan användas som diskussionsunderlag under planerings- och bygglovsprocessen. När byggnationen är klar dvs slutbesked har utfärdats, då besvarar byggherren en enkät om vad projektet faktiskt har uppnått - har projektet lyckats ta tillvara på sina ambitioner hela vägen? 

Enkäterna som ska fyllas i för deltagande i Miljöprogram Hyllie finns på sidan "Enkäter Miljöprogram Hyllie".

Projekten i Miljöprogram Hyllie presenteras under rubriken "Byggprojekt i Hyllie".

Du hittar mer information om Miljöprogram Hyllie under samlade skrifter.