Byggprojekt i Hyllie

Här presenteras de projekt i Hyllie som deltar i Miljöbyggstrategi för Malmö via Miljöprogram Hyllie. Ni hittar information om vem som bygger och vilka miljömål man valt att lägga extra fokus på. När projektet är klart kommer det läggas in mer information om hur resultatet faktiskt blev.

 

Visionsbild. Kontorshuset Eden visualiserar både livsglädjen och bejakar den klimatsmarta livstilen. Hälsa och klimat hamnar här i fokus för att uppnå det optimala kontoret.

Intill Hyllie Boulevards förlängning bygger Kungsleden kontor med både hälsa och klimatsmart livsstil som ledstjärnor. Grönskande växter binder samman byggnadens alla delar likt en röd tråd. Ett kontor för välmående.

Läs mer om projektet Eden. (pdf, 773.4 kB)Visionsbild. Sifs förskola i Solkvarteret får fasader med vackert hållbart tegel. Både inom- och utomhusmiljön bjuder in till lek och lärande med klimatsmart tänkande som grundförutsättning.

Inom solkvarteret i nordöstra delen av Hyllie bygger stadsfastigheter Malmö stad Sifs förskola med lösningar för både solenergi, bra inomhusmiljö och gröna ytor. En klimatsmart och genomtänkt skolmiljö som bjuder in våra yngre generationer till att våga utforska och förbereda sig för ett livslångt lärande.

Läs mer om projektet Sifs förskola. (pdf, 1.2 MB)


Visionsbild. Hyllie Terrass lyfter genom sin arkitektur fram den levande stadens gröna värden och skapar liv, rörelse och omväxling i stadsrummet.

Längs med järnvägsspåren i västra delen av Hyllie kommer Skanska bygga kontorshuset Hyllie Terrass. Med dess arkitektoniska utformning och dess fokus på gröna inslag andas byggnaden liv, omtanke och levnadsglädje. Byggnaden kommer att certifieras med tre olika miljö- och klimatcertifieringssytem.

Läs mer om projektet Hyllie Terrass. (pdf, 789.1 kB)


Visionsbild. Hyllie gärde består av flera byggnader med sammanlagt 427 hyresrätter med ett genomgående miljö- och klimatfokus.

Magnolia Bostad AB bygger modernt och klimatsmart boende med 427 hyresrätter och lokaler i bottenplan. Det sätts fokus på underlättande för klimatsmart förflyttning och byggnaderna blir miljöcertifierade, Miljöbyggnad Silver.

Läs mer om projektet Hyllie Gärde. (pdf, 880.1 kB)


Visionsbild. Brf Solkvarterets innergård med växthus och sociala ytor.

Sernekes Brf Solkvarteret kommer att växa upp precis till höger om den stora gröna Dagvattenparken i Hyllie. Taken förses med solceller som ska stå för elproduktionen till byggnadernas elbehov. Eventuell överskottsel kan lagras i tre lagringsbatterier. Byggnaderna projekteras som nära-noll-energihus.

Läs mer om projektet Brf Solkvartet. (pdf, 639 kB)


Visionsbild. Längs med Sivs gränd uppför Riksbyggen Brf Navets ljusa stadsradhus.

Riksbyggen bygger Brf Navet i södra delen av Hyllie. På taken av flerbostadshusen finns takterrasser för de boende och alldeles i närheten finns utegymmet vid Tygelsjöstigen - perfekt för ett morgonpass. Brf Navet projekteras utifrån Miljöbyggnad Silver.

Läs mer om projektet Brf Navet. (pdf, 362.7 kB)


Visionsbild. HSBs Atleten får träfasader och en grönskande innergård.

HSB Atleten är ett kvarter med flerbostadshus (bostadsrätter). En grönskande innergård öppnas upp mot en stor park i sydväst och har Hyllie badet precis runt hörnet.

Läs mer om projektet Brf Atleten. (pdf, 700.1 kB)


Visionsbild. Brf Nanna frånTygelsjöstigen. Byggnaderna knyter an till omgivningens liv och rörelse.

Brf Nanna växer upp precis intill Ymers park. Kvarterets byggnader uppförs utifrån höga miljökrav. Även det arkitektoniska uttrycket har fått möjlighet att ta plats.

Läs mer om projektet Nanna. (pdf, 221.2 kB)Visionsbild. MKBs röda bostadshus utmot Hyllie Boulevard. Till vänster i bild syns gränden och det vita trevåningshuset skymtar fram.

Söder om klipporna i Hyllie, sydöst om spåren, kommer MKB bygga ett halvt kvarter med seniorbostäder inom fastigheten Smygmaskan 2. Det blir tegelfasader och varierande byggnadshöjder.

Läs mer om MKBs projekt Smygmaskan. (pdf, 338.7 kB)Visionsbild. En grönskande oas planeras som innergård till MKBs flerbostadshus i södra Hyllie.

I södra delen av Hyllie, sydöst om spåren, kommer MKB bygga ett helt kvarter med hyreslägenheter. Bland annat kommer innergården bli en grön oas där hyresgästerna kan njuta av frodig grönska samtidigt som det ges möjlighet till sociala aktiviteter.

Läs mer om MKBS projekt Virknålen. (pdf, 1.1 MB)


Visionsbild. Wihlborgs nya kontorsbyggnad kommer certifieras både med Miljöbyggnad guld och WELL samtidigt som det interna miljöprogrammet förstärker kraven ytterligare.

Inom fastigheten Pulpeten 5 (tidigare Hyllie 7:3 och 7:13) bygger Wihlborgs kontor med höga miljöambitioner och långsiktigt förvaltarskap. Fastigheten är belägen direkt sydväst om kontorsbyggnaden Klipporna. Placeringen underlättar för miljövänliga transporter med cykel och kollektivtrafik.

Läs mer information om den nya kontorsbyggnaden. (pdf, 258.1 kB)


Visionbild. Från Eminents takterrass bjuds det på en fantastisk utsikt mot öresundsbron.

Eminent, kontorsbyggnaden som tar med sig historiens vingeslag in i framtiden bland annat genom sin gestalning. Castellum bygger Eminent inom kvarteret Smygmaskan sydväst om stationstorget i Hyllie. Projektet har höga hållbarhetskrav inom såväl gröna miljöer som inomhusmiljön. Här är cykel och kollektivtrafiken det naturliga transportmedlet för hyresgästerna. På bottenvåningen kommer det finnas butikslokaler.

Läs mer information om Eminent. (pdf, 392.8 kB)


Visionsbild. Kontorshuset Origo får en uppbruten struktur med bland annat varierande fönstersättningar.

Wihlborgs bygger just nu kontorsbyggnaden Origo inom kvarteret Bure öster om stationstorget i Hyllie. Här satsar man på säkra materialval med hjälp av byggvarubedömningen och grön energi. Cykeln lyfts fram som bästa transportalternativet tillsammans med långsiktig och hållbar förvaltning.

Läs mer information om Origo. (pdf, 567.8 kB)


Visionsbild. Ymers park bidrar med både grönska och livfull rörelse till Särimners bostadshus.

Roth fastigheter har nu ännu ettprojekt på gång i klimatsmarta Hyllie. Inom kvarteret Särimner kommer Roth Fastigheter  att uppföra miljövänliga flerbostadshus med hyresrätter samt bokaler och kontor i bottenplan. 

Läs mer information om projektet Särimner. (pdf, 1.2 MB)


Visionsbild. Bostadskvarteret Prisma består av tre olika byggnadskroppar med sitt egna arkitektoniska uttryck.

Prisma är ett helt nytt kvarter med flerbostadshus som planeras inom fastigheten Ymer 1 i Hyllie. Här planerar Sundprojekt AB bygga tre byggnader i olika utföranden med hög hållbarhetsprofil. 

Läs mer information om Prisma. (pdf, 919.3 kB)


Visionsbild. Hyllie Connect främjar enkel transport i och med dess närhet till Bike & ride och till station Hyllie.

Hyllie Connect heter den nya miljömedvetna kontorsbyggnaden som Vasakronan bygger inom fastigheten Regndroppen 1 i kvarteret Regndroppen i Hyllie.

Läs mer information om Connect. (pdf, 269.7 kB)