Klimatneutralt byggande

Klimatneutralt byggande är ett av de steg som föreslås för att nå de nationella mål som är satta för minskade växthusgasutsläpp samt för att möta de krav som Parisavtalet ställer för att hålla jordens uppvärmning kring 1,5 grader. Här hittar du information om vad som är på gång i Malmö vad gäller klimatneutralt byggande.

Malmö stad har höga ambitioner för att bli en hållbar klimatsmart stad. Genom de höga miljö- och klimatmålen i bland annat Malmö stads miljöprogram och Översiktsplan för Malmö finns en tydlig grund att stå på. Det klimatneutrala byggandet är ett sätt att få ner växthusgasutsläppen och minska vår påverkan på klimatet genom att organisera och planera klimatsmart och använda produkter med så lite klimatpåverkan som möjligt.