$left
$middle

Värmeböljor

Malmö stad arbetar långsiktigt med att både hantera och att förhindra klimateffekter, som till exempel värmeböljor. Grönska är vårt främsta verktyg och ökad takt i klimatomställningen vår viktigaste insats.

Översvämningar, värmeböljor och torka är exempel på effekter av klimatförändringar som kan påverka Malmöbornas liv och hälsa negativt. På grund av klimatförändringarna kommer dessa effekter drabba Malmö oftare.

Så arbetar vi för att hantera och förhindra värmeböljor

Malmö stad arbetar med att öka sin förmåga att hantera klimateffekter genom bland annat insatser i planering och befintlig stadsmiljö. Det är ett långsiktigt arbete och det finns inga snabba lösningar.

Grönska kyler ner staden

Malmö har många hårda ytor som betong och asfalt, dessa höjer temperaturen vid värmeböljor. Grönska och skugga är våra främsta verktyg för att lindra effekter av framtida värmeböljor i Malmö. Träd och annan grönska håller nämligen nere temperaturen och ger skugga. Därför jobbar Malmö stad med att öka andelen grönska i staden genom att bland annat plantera träd för en jämn fördelning i staden.

Insatser i framtida och befintlig byggnation

Många av våra byggnader är designade för att hålla värme inne under vintern och krav på solinstrålning gör att många byggnader har stora fönster vilket kan bli problematiskt under sommaren. Vi arbetar aktivt för att redan vid planering av den fysiska miljön tänka in värmeaspekten. Framöver kommer vi behöva installera till exempel fler fönstermarkiser, fönsterfilter, gröna tak och väggar och isolerade ventilationssystem i befintliga byggnader.

Att öka takten i klimatomställningen är den viktigaste insatsen

De allt vanligare och intensivare värmeböljorna är ett resultat av klimatförändringarna. Det absolut viktigaste arbetet Malmö stad gör för att minska risken för ännu allvarligare värmeböljor i framtiden är att driva på klimatomställningen. Den kunskap vi genererar genom klimatomställningen i Malmö spelar också en viktig roll för att driva på omställningen i andra städer, både nationellt och internationellt.

sv