Historiska översiktsplaner

Malmö har en lång tradition av översiktsplanering. Här har vi samlat generalplaner och översiktsplaner från 1950 till 2014.

Innehåll