$left
$middle

Generalplan för Malmö 1956

Malmös befolkningsutveckling var kraftig under efterkrigstiden, vilket krävde en stor utbyggnad av bostäder, näringsliv, service och infrastruktur. Generalplanen påbörjades redan på 1950-talet men blev klar först 1959.

sv