$left
$middle

Generalplan för Malmö 1966

Generalplan för Malmö 1966 är en revidering av generalplanen från 1956. Behovet av att uppdatera den tidigare generalplanen grundades i kraftig expansion av näringslivet och en stor inflyttning som drev på ett ökat bostadsbyggande. En annan viktig fråga var bilismens utveckling.

sv