$left
$middle

Generalplan för Malmö 1980

Några viktiga förutsättningar för 1980 års plan var att Bunkeflo och Oxie hade slagits samman med Malmö kommun. Planen tog också hänsyn till att Malmös befolkning minskade och att sysselsättningen minskade i tillverkningsindustrin.

sv