$left
$middle

Generalplan för Malmö 1990

Näringslivets minskade användning av hamnområdena öppnade upp möjligheter att förnya staden genom att utnyttja kustlägena för ny bebyggelse. Frågan om Öresundsbron som hade diskuterats av och till sedan slutet av 1800-talet blev nu aktuell igen.

sv