$left
$middle

Malmö 2005 — Aktualisering

Planen är en revidering och komplettering av översiktsplanen från år 2000. Frågor som social hållbarhet, Malmös roll i regionen samt att driva en utveckling av innerstaden och dess kvalitéer var i fokus. Nya planer för Hyllie, Oxie och Fortuna-Hemgården arbetades in i översiktsplanen.

sv