$left
$middle

Översiktsplan för Malmö 2000

Viktiga frågor som behandlades i planen var att ge goda expansionsmöjligheter för näringslivet, att utveckla Malmös kvaliteter, att förbereda för Malmös nya roll i Öresundsregionen och ta ytterligare steg mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

sv