$left
$middle

Översiktsplan för Malmö 2014

Översiktsplanen lanserade tre prioriterade inriktningar för en hållbar utveckling av Malmö; En nära, tät, grön och funktionsblandad stad, en regional motor för grön tillväxt och sysselsättning och staden som kulturell och demokratisk arena.

sv