$left
$middle

Översiktsplanen som styrinstrument 1950-2000

Skriften sammanfattar Malmös fem översiktsplaner som togs fram mellan 1950-2000 och därmed hur staden planerades och byggdes från andra världskriget och framåt.

sv