$left
$middle

Översiktsplan för Malmö

Det övergripande målet i översiktsplanen är att Malmö ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad och en attraktiv plats att bo och verka i.

Tre prioriterade inriktningar

I översiktsplanen finns tre prioriterade inriktningar för utvecklingen av staden:

  • En nära, tät, grön och funktionsblandad stad
  • Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning
  • Staden som kulturell och demokratisk arena

Prioriteringar krävs för att få en robust stadsstruktur som präglas av närhet, som är tät och grön, som håller ihop staden – socialt och fysiskt – och som ger goda förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv och arbetstillfällen.

Resurssnålhet och energieffektivitet ska prioriteras, liksom satsningar på förnybar energi och på ett trafiksystem med låg miljöpåverkan.

sv