$left
$middle

Esikoulupaikan hakeminen

Näin haet lapsellesi esikoulupaikkaa Malmöstä. Jos haet paikkaa suomenkieliseltä osastolta, lue tarkemmat hakuohjeet täältä.

1. Voit hakea lapsellesi esikoulupaikkaa täyttämällä ilmoituksen e-palvelussa tai täyttämällä lomakkeen ”Anmälan till förskoleverksamhet”, jonka löydät otsikon ”Förskola” alta.

Ilmoituksessa voit esittää toivomuksen aloituspäivämäärästä ja listata viisi ensisijaista esikoulua. Voit toivoa paikkaa mistä tahansa esikoulusta Malmön kaupungissa.Jos toivot paikkaa yksityisestä esikoulusta, tulee sinun toimittaa ilmoitus suoraan kyseiselle esikoululle. Yksityiset esikoulut löydät sivulta ”Förskolor i Malmö”. Esikoulut on merkitty *-symbolilla.

2. Ilmoittautumispäiväksi merkitään se päivämäärä, jolloin esikouluhallinto rekisteröi ilmoituksesi. Tällöin lapsesi saa päivämäärään perustuvan vuoronumeron. Päivämäärä voi aikaisintaan olla neljä kuukautta ennen toivottua aloituspäivämäärää. Saat esikouluhallinnolta vahvistuksen, kun ilmoituksesi on rekisteröity. Aloituspäivämäärää ja paikkatoivetta voi muuttaa siihen asti, kunnes lapsesi saa päätöksen esikoulupaikasta. Muutokset voi tehdä e-palvelussa tai soittamalla numeroon 040-34 44 34.

3. Toivotun aloituspäivämäärän lähestyessä Malmön kaupunki laatii yhteenvedon kaikista vapaista esikoulupaikoista ja vertaa niitä ilmoitettuihin paikkatoiveisiin. Vapaat paikat esikouluissa jaetaan ensisijaisesti lapsille, joiden vanhemmat ovat toivoneet paikkaa juuri näistä esikouluista. Jos useampi perhe toivoo samaa esikoulupaikkaa, heidät asetetaan vuorojärjestykseen seuraavalla tavalla: 

 • Sisarusetuoikeus: Lapsesi saa etuoikeuden esikoulupaikkaan, jos hänellä on sisarus kyseisessä esikoulussa.
 • Vuoronumero/ilmoituspäivämäärä: Kun teet ilmoituksen tarpeestasi esikoulupaikalle, saat vuoronumeron. Päivämäärä voi aikaisintaan olla neljä kuukautta ennen toivottua aloituspäivämäärää. Tämä koskee myös vaihtoa esikoulujen välillä. Jos kahdella lapsella on sama vuoronumero, jaetaan esikoulupaikka vanhemmalle lapselle.

Ensimmäistä kertaa esikoulupaikkaa haettaessa sinulle/teille on taattu paikka, jos tarpeesta on ilmoitettu neljä kuukautta etukäteen. Mikäli missään toivotuista esikouluista ei ole vapaita paikkoja, tullaan lapsi sijoittamaan siihen lähimpänä sijaitsevaan esikouluun, jossa on tilaa. Paikkatakuu ei ole voimassa esikoulua vaihdettaessa. Odotusajan pituus voi vaihdella vapaiden paikkojen määrästä riippuen.

4. Tarjous paikasta lähetetään kirjeenä tai sähköpostin kautta. Tällöin sinulla on kolme vaihtoehtoa:

a) Hyväksyt esikoulupaikan.

Postitse saapuvan tarjouksen yhteydessä sinulle lähetetään myös lomake ”Information och överenskommelse”. Täytä lomake ja toimita se esikouluhallintoon. Jos lapsella on useampi huoltaja, täytyy molempien allekirjoittaa lomake. Lomakkeen tulee saapua esikouluhallinnolle viimeistään kirjeessä ilmoitettuna päivämääränä.

Lähetä myös ilmoitus tuloistasi lomakkeella ”Inkomstanmälan”, jonka löydät lomakesivulta otsikon ”Förskola” alta.

Jos saat tarjouksen tekstiviestinä tai sähköpostin kautta, tulee sinun kirjautua sisään e-palveluumme ja toimia ohjeiden mukaan.

b) Hyväksyt tarjouksen, mutta haluat jonottaa toiseen esikouluun.

Tällöin sinun tulee tehdä uusi jonotusilmoitus joko täyttämällä lomake tai kirjautumalla sisään e-palveluun. Ilmoita lomakkeessa, mihin esikouluun tai esikouluihin haluat vaihtaa. Lapsesi voi saada paikan vain lomakkeessa ilmoitetuista esikouluista. Ilmoituksen rekisteröintipäivä toimii lapsesi vuoronumerona.

c) Kieltäydyt tarjouksesta tai et vastaa siihen lainkaan. Lapsesi ilmoitus perutaan ja voit tarvittaessa tehdä uuden ilmoituksen. Tällöin neljän kuukauden aika alkaa alusta.Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä esikouluhallintoon.

Tiedustelut

Tietosuojasyistä emme voi vastata yksittäisiä henkilöitä koskeviin esikouluasioihin liittyviin tiedusteluihin sähköpostitse. Jos sinulla on lapsesi esikouluasioita koskevia kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä Sijoitusyksikköön (Placeringsenhet) soittamalla numeroon 040-34 44 34. Puhelinaika on maanantaista perjantaihin klo 9-12. Sinua palvellaan ruotsiksi.

Kontakta oss

Ansök om plats på förskola

Så här ansöker du om en plats för ditt barn på förskolan i Malmö. Om du vill ansöka om plats på den finskspråkiga avdelningen hittar du detaljerad information här.

 1. Du kan ansöka om plats på förskolan för ditt barn genom att fylla i en ansökan i vår e-tjänst eller genom att fylla i blanketten "Anmälan till förskoleverksamhet" som finns under rubriken "Förskola".

I ansökan kan du ange önskat startdatum och önskemål om upp till fem specifika förskolor. Du har rätt att önska plats på samtliga förskolor i Malmö stad. Om du är intresserad av en fristående förskola ska du skicka din ansökan direkt till dem. De fristående förskolorna hittar du på sidan "Förskolor i Malmö". Förskolorna är markerade med en *-symbol.

 1. Det datum ansökan inkommer till förskoleförvaltningen registreras som anmälningsdatum. Ditt barn får då ett könummer som baseras på datumet. Det måste vara minst fyra månader mellan anmälningsdatumet och önskat startdatum. Du kommer att få en bekräftelse från förskoleförvaltningen när din anmälan är registrerad. Du kan ändra önskat startdatum och förskola fram till då ditt barn får ett beslut om förskoleplats. Ändringarna kan göras i e-tjänsten eller genom att ringa 040-34 44 34.
 1. När ditt önskade startdatum närmar sig sammanställs de lediga platser som då finns på Malmös förskolor och jämförs med dina önskemål. Platserna fördelas först och främst efter de barn vars föräldrar har önskat plats på en specifik förskola. Om flera familjer har önskat plats på samma förskola placeras de i kö på följande sätt:
 • Syskonförtur: Ditt barn får förtur till förskoleplatsen om det finns syskon som redan är placerade i verksamheten.
 • Könummer/anmälningsdatum: När du anmäler dig till en förskoleplats får du ett könummer. Det måste vara minst fyra månader mellan anmälningsdatumet och önskat startdatum. Detta gäller även byten mellan förskolor. Om två barn har samma könummer får det äldsta barnet förskoleplatsen.

Vid nyplacering är du garanterad en plats om din ansökan skickats fyra månader i förväg. Om det inte finns några platser på de förskolor som önskats kommer barnet att placeras på den närmaste förskolan som har en plats. Platsgarantin gäller inte vid byte av förskola. Längden på väntetiden kan variera beroende på antalet lediga platser.

 1. Ett erbjudande om plats skickas ut till dig via e-post eller brev. Du har då tre alternativ:
 1. a) Du tackar ja till en förskoleplats.

Med erbjudandet som skickas via post får du också blanketten "Information och överenskommelse". Fyll i blanketten och lämna in den till förskoleförvaltningen. Om barnet har flera vårdnadshavare måste samtliga underteckna blanketten. Blanketten ska ha inkommit till förskoleförvaltningen senast det datumet som anges i brevet.

Skicka även in dina inkomstuppgifter med blanketten "Inkomstanmälan" som du hittar på blankettsidan under rubriken "Förskola".

Om du får erbjudandet via textmeddelande eller e-post ska du logga in på vår e-tjänst och följa instruktionerna.

 1. b) Du tackar ja till erbjudandet men vill ställa dig i kö till en annan förskola.

Du ska då lämna in en ny ansökan, antingen via blankett eller via e-tjänst. I blanketten anger du den/de förskolor du önskar byta till. Ditt barn kan endast få en plats på de förskolor som ni har angett i er ansökan. Registreringsdatumet för ansökan fungerar som ditt barns könummer.

 1. c) Du tackar nej till erbjudandet eller svarar inte alls.

Barnets ansökan stryks och du får vid behov ansöka på nytt. De fyra månaderna börjar då om. Mer information får du genom att kontakta förskoleförvaltningen.

Förfrågningar

Av sekretesskäl kan vi tyvärr inte besvara frågor om individuella förskoleärenden via e-post. Om du har frågor som rör ditt barns förskola kan du kontakta placeringsenheten genom att ringa telefonnumret 040-34 44 34. Telefontiden är måndag till fredag kl. 9–12. Du betjänas på svenska.

en