$left
$middle

Esikoulu

Ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön kuuluvalla lapsella on oikeus saada suomenkielistä esikoulutoimintaa. Toiminta kuuluu järjestää joko kokonaan tai olennaisilta osin suomen kielellä.

Suomenkielinen esikouluosasto tai kiertävä pedagogi

Suomen kielen hallintoalueeseen kuuluva kunta voi järjestää suomenkielistä esiopetusta eri tavoin. Malmön kaupungin esikouluhallinto päätti tarvekartoituksen laadittuaan avata suomenkielisen osaston Lankarullan esikoulu Spinnerietiin maaliskuussa 2016.

Spinnerietissä suomalaistaustaiset lapset saavat osallistua esiopetukseen, joka tukee lapsen kielen ja kulttuurin säilymistä ja kehittymistä. Suomenkielinen toiminta on integroitu muuhun esikoulussa järjestettävään pedagogiseen toimintaan.

Voit hakea lapsellesi paikkaa suomenkieliseltä osastolta e-palvelun tai lomakkeen "Anmälan till förskoleverksamhet" avulla. Lue lisää sivulta Hae suomenkieliseen esikouluun.

Esikouluhallinnolle on lisäksi neuvonpitoryhmän toiveiden mukaisesti myönnetty rahoitus kiertävän pedagogin palkkaamiseen vuodelle 2023. Lapsille, jotka eivät käy Spinnerietin suomenkielistä esikoulua, tarjotaan suomen kielen tukea sekä kunnallisissa että yksityisissä esikouluissa ja pedagogisessa hoidossa. Huoltajan tulee hakea tukea suoraan lapsensa esikoulusta/hoitopaikasta. Lisää tietoa hakemisesta saat sivulta Kiertävä pedagogi.

Ruotsinsuomalisille perheille järjestetään myös avointa esikoulutoimintaa Nydalassa aamupäivällä maanantaisin klo.10.30 alkaen.

Tarkemmat tiedot ja kysymykset:
Familjehuset Nydala, Öppna Förskolan
Nydalatorget 2, Malmö
Puh: 073-4399362

Kontakta oss

Ett barn som tillhör den sverigefinska minoriteten har rätt till förskoleverksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på finska.

Finskspråkig förskoleavdelning eller ambulerande pedagog

En förvaltningskommun för finska kan erbjuda olika typer av finskspråkig förskoleverksamhet. Efter att ha genomfört en behovskartläggning beslutade förskoleförvaltningen i Malmö stad att öppna en finskspråkig avdelning på förskolan Spinneriet i mars 2016.

På Spinneriet får barn med finsk anknytning gå i förskola där barnens finska språk och kultur ska bevaras och utvecklas. Den finskspråkiga verksamheten är en integrerad del i den övriga pedagogiska verksamheten på förskolan.

Ansökan om plats på den finskspråkiga avdelningen sker via e-tjänsten eller med blanketten ”Anmälan till förskoleverksamhet”. Läs mer under Ansök om plats på förskola med finsk inriktning.

Förskoleförvaltningen har också tilldelats medel för att kunna tillmötesgå samrådets önskemål om en ambulerande pedagog för barn med finsk anknytning, på både kommunala och fristående förskolor samt inom pedagogisk omsorg. Under 2021 kommer de barn som inte går på Spinneriets finskspråkiga avdelning att erbjudas ambulerande stöd i finska språket. För att ta del av detta ansöker vårdnadshavarna via den egna förskolan/pedagogisk omsorg. För mer information om denna rutin se under rubriken Ambulerande stöd.

Samråd

Malmö stads förskoleförvaltning och den sverigefinska gruppen i Malmö träffas i samrådsmöten för att diskutera hur finskt förvaltningsområde ska bedrivas inom förskolan i Malmö. Dokumentation från tidigare samråd hittar du här Pdf, 81.7 kB..

en