$left
$middle

Beständighet

Krav under beständighet kompletterar TRVINFRA-00227.

5.1.2 Bro

Betong- och stålbroar dimensioneras i sin helhet för livslängdsklass 120 år.

Träbroar dimensioneras för livslängdsklass 80 år och för ingående betongdelar 120 år.

Stödmurar med en höjd mindre än 2,0m, dimensioneras i sin helhet för livslängdsklass 80 år.

Stödmurar med en höjd 2,0m och högre, dimensioneras i sin helhet för livslängdsklass 120 år.

Kajkonstruktioner dimensioneras i sin helhet för livslängdsklass 120 år.

Undersida bro, ska utöver kraven för annan nedböjning, ges en estetisk överhöjning med L/300 där L är spännviden.

5.3 Betongkonstruktion

5.3.1 Allmänt

Betongkonstruktioner utförs i Utförandeklass I, lägst C35/45 VT, vct < 0.40 och med frostresistent ballast.

Cementtypen ska vara CEM II/A-V 42,5 N - MH/LA/NSR (Anläggningscement FA, Portland Flygaskacement).

Provning av tryckhållfasthet

Med ändring mot vad som anges i EBE.11 under provtagning görs fortlöpande provning av tryckhållfasthet genom att en betongkub tas ut från varje gjutetapp. Sammanlagt ska minst sex kuber tas ut från varje bro för varje använd betongsammansättning. Tryckhållfasthet provas enligt 5.5.1.2 i SS-EN 206-1 och SS 13 70 03.

Om resultat från fortlöpande provning inte motsvarar godtagbar hållfasthet ska hållfastheten provas i den färdiga konstruktionen genom utborrning och provtryckning av cylindrar ø100 x 100 mm. Resultat ska utvärderas enligt SS-EN 13791. Minst sex cylindrar ska borras ut enligt EBE.11.

Provning av frostbeständighet

Med ändring mot vad som anges i EBE.11 ska fortlöpande provning frostbeständighet ske med kuber istället för cylindrar. Om kraven vid fortlöpande provning av frostbeständighet inte uppfylls ska minst fem cylindrar borras ut och provas enligt EBE.11.

5.3.3 Täckande betongskikt

För broar och konstbyggnader gäller minst 55 mm som ett enhetligt täckande betongskikt där även montagestänger ska inkluderas.

5.4 Stålkonstruktion

5.4.2.1.1 Allmänt

Vid val av färgsystem ska hög beständighet mot korrosion, nötning, UV-ljus och framtida underhåll beaktas samt att så låg miljöbelastning som möjligt eftersträvas.

Målningssystem, NCS-kulörer och målad yta anges alltid på relationsritning.

5.4.2.1.2 Rostfritt stål

Rostfritt stål utförs lägst i kvaliteterna SMO 254 (EN 1.4547) eller SS 142377 (EN 1.4462).

För rostfria stål förbättrar en hög ytfinhet motståndet mot atmosfärisk korrosion. Vid höga estetiska krav, speciellt i kustnära och marina miljöer, är det därför fördelaktigt att välja en yta med hög ytfinhet t.ex. yt-utförande 1K eller 2K enligt SS-EN 10 088-2.

5.5.1 Korrosivitetsklass

Aluminium utförs lägst i kvaliteterna SS 4125 om t < 4mm och SS 4140 om t > 4mm samt ska vara saltvattenbeständig.

5.6 Träkonstruktion

Träkonstruktioner utförs i lägst C18/K18 och allt virke ska vara nytt.

Kontaktinformation

sv