$left
$middle

Malmö stads totala produktion av solenergi

"termometer/hastighetsmätare": produktion just nu - föregående timme, + maxvärde

Graf: Produktion över året - Totalt för alla anläggningar, månad för månad


Fristående siffra: Totalt reducerad CO2, innevarande och föregående år

Information - redaktionellt:

Siffra: effekt max

Avenboken

Solguiden - Information om solenergi

Till år 2030 ska 15 procent av Malmös energibehov täckas av lokalt producerad solenergi. Malmö stad arbetar både med att öka kunskapen om solenergi i Malmö och göra det enklare att börja producera egen produktion av solel i Malmö.

Malmö stads miljö- och klimatmål

Nu ökar vi takten för att göra våra miljö- och klimatmål för 2030 till vardag för fler i Malmö.

Kontaktinformation och länkar

sv