$left
$middle

Filmcensur

På Dawit Isaak-biblioteket kan du låna hem förbjudna och censurerade filmer med ditt vanliga bibliotekskort. Varje film i samlingen är försedd med en lapp som berättar om dess censurhistorik.

Filmcensur har en lika lång historia som filmmediet självt. Censuren har påverkat filmers innehåll, filmskapares konstnärliga frihet och vad tittarna har kunnat se ända sedan de första de första filmvisningarna i slutet av 1800-talet.

För dig som vill veta mer om svensk filmcensur

På Riksarkivets hemsida kan du komma åt Statens Biografbyrås databas över den svenska filmcensuren. Där finns alla beslut dokumenterade genom bland annat de ”granskningskort” som man under lång tid använde sig av på myndigheten. Dessa kort finns digitaliserade att titta på genom Riksarkivets digitala forskarsal.

Mer information hittar du även på Svensk Filmdatabas hemsida.

Innehåll

sv