$left
$middle

Simskola hösttermin

Under höstterminen 2023 erbjuder vi simskola på Hylliebadet på nivåerna Krabban, Grodan, Fisken, Sälen och Tumlaren. Det finns även grupper för ungdomar mellan 12–17 år. Barn med särskilt behov av stöd är välkomna till våra Sjöstjärnegrupper.

Innehåll

sv