$left
$middle

Simskola Hylliebadet

Under sommarlovet hålls det lovsimskola på Hylliebadet på nivåerna Krabban, Grodan, Fisken, Sälen, Tumlaren samt Sjöstjärna grupper för barn i behov av särskilt stöd. Det finns även grupper för ungdomar mellan 12–17 år och vuxna. Simskolan är kostnadsfri för barn bosatta i Malmö.

Innehåll

sv