Kontakt & personal

Besöks- och leveransadress

Malmö Konstmuseum
Malmöhusvägen 6
211 18 Malmö


Postadress

Malmö Konstmuseum
Box 406
201 24 Malmö


Entrékassan

Gemensam med Malmö Museer
Tel. +46 (0)40–34 44 37


Bokningen

Gemensam med Malmö Museer
Telefontid: måndag-tisdag, torsdag-fredag 9–12, onsdag 9–14
+46 (0)40–34 44 23
E-post: boka.museum@malmo.se


Växel

Malmö stads växel
+46 (0)40–34 10 00


Malmö Konstmuseums Vänner

Marcus Pompeius

Tel +46 (0)40–34 44 03

Ledning

Kirse Junge-Stevnsborg

Konstmuseichef
kirse.junge-stevnsborg@malmo.se

Ditte Nielsen
Enhetschef
Tel: 0708-345333
E-post: ditte.nielsen@malmo.se

Jan Pagh Hansen
Enhetschef
Tel: 0730–43 19 72
E-post: jan.hansen@malmo.se

Personal

Gabriel Bohm Calles
Museiassistent
Tel: 0734 01 34 59
E-post: gabriel.bohmcalles@malmo.se

Max Emland
Museitekniker
Tel: 0734–35 13 76
E-post: max.emland@malmo.se

Malin Forssell
Intendent (samlingen för konsthantverk och design)
Tel: 0734–35 14 63
E-post: malin.forssell@malmo.se

Arthur Gorzny
Biblioteksassistent
Tel: 0734–35 14 64

Robert Kapos
Museitekniker
Tel: 0729–66 41 98
E-post: robert.kapos@malmo.se

Anna Johansson
Intendent
Tel: 0734-351566
E-post: anna.m.johansson@malmo.se

Sofia Landström
Intendent (förmedling och program)
Tel: 0721-82 51 55
E-post: sofia.landstrom@malmo.se

Anders Lindsjö
Museitekniker
Tel: 0734–35 16 13
E-post: anders.lindsjo@malmo.se

Marlene Lundqvist

Målerikonservator

Tel: 070-876 32 99

E-post: marlen.lundqvist@malmo.se

Marcus Pompeius
Intendent (depositioner, stipendier och vänföreningen)
Tel: 040–34 44 03 samt 0734–35 16 33
E-post: marcus.pompeius@malmo.se

Sara Rydby
Intendent (samlingen, utlån och utställningar)
Tel: 0723-50 36 90
E-post: sara.rydby@malmo.se

Disa Torbjörnsdottir
Kommunikatör
Tel: 0736-71 18 60
E-post: disa.torbjornsdottir@malmo.se

Senast ändrad: 2020-01-09 10:09