Vattenvetarklubben

Vattenvetarklubben är klubben för dig mellan 7-16 år som är nyfiken på vatten och allt som hör det till!

Barn med cyklop och snorkel.

Foto: Marcus Markusson / Malmö Museer

Tillsammans utforskar vi vatten, från minsta bäck till Öresund och allt där emellan. Vi undersöker vad som finns i och på vattnet, stort som smått. Som medlem i Vattenvetarklubben har du möjlighet att delta i helt särskilda vattenrelaterade aktiviteter där vi tillsammans undersöker vatten i olika miljöer.

Vad är det som plaskar där borta i dammen? Var kommer regn ifrån? Hur kommer vattnet till kranen? Vad är plankton? Hur kan vatten bli både snö, is och ånga? Hur andas en fisk? Hur många djur ryms i en kallsup? Frågorna är oändliga och i Vattenvetarklubben försöker vi finna svar på så många vi kan!

Samling med barn.

Foto: Marcus Markusson / Malmö Museer

Barn vid sjö.

Foto: Marcus Markusson / Malmö Museer

Flicka med kikare.

Foto: Marcus Markusson / Malm ö Museer

Pedagog visar fiskar för en grupp med barn.

Foto: Marcus Markusson / Malmö Museer

Senast ändrad: 2019-10-07 10:25