Fotografering och filmning på Malmö Museer

Fotografering på Malmö Museer är tillåtet och kostar inget. Men det kan finnas kostnader för fotografen/filmaren, om museet behöver tillhandahålla personal för att en fotografering ska kunna genomföras.

© Andreas Nilsson/ Malmö Museer

Vi vill alltid veta om du planerar att komma till museet och fotografera. Anmäl dig därför via vårt digitala formulär.

Du kan också anmäla dig direkt via vår bokning, boka.museum@malmo.se

Information om kostnader för fotografering hittar du nedan.

Mer information om:

Privat fotografering

Privat fotografering på Malmö Museer är tillåten under förutsättning att man inte använder blixt och/eller stativ. Detta för att skydda museets föremål mot slitage och olyckor. Och för att inte störa djuren som finns på museet!

Privat fotografering är kostnadsfri och behöver inte föranmälas. Däremot gäller Malmö Museers förhållningsregler för all fotografering.

Vill du fotografera med avancerad utrustning eller efter museet är stängt, så tillkommer en kostnad och du måste anmäla dig via vårt digitala formulär.

Kommersiell och redaktionell fotografering

Pressfotografering

Pressfotografering för redaktionellt bruk, till exempel för att visa museets utställningar, vernissagefotografering eller annan verksamhet på museet är tillåten. Fotografering för redaktionellt bruk är kostnadsfri och behöver inte föranmälas.

Kommersiell fotografering

Kommersiell fotografering med enkel utrustning, utan blixtar och stativ ska föranmälas, men kostar inget, så länge personal inte behöver hjälpa till för att fotograferingen ska kunna genomföras. Du föranmäler dig digital här.

Fotografering/filmning under öppettid med personalstöd

Kommersiell eller redaktionell fotografering i museets lokaler som kräver personalstöd från museet kostar 350 kr/påbörjad timme. Minsta debitering är 350 kr. 
Exempel på detta är fotografering eller filmning med tung utrustning och/eller stativ. Eller fotografering där blixtar och annan ljussättning måste användas.
Ansökan om fotografering med personalstöd från museet görs digitalt här, och ska göras senast en vecka innan fototillfället.

Fotografering/filmning när museet är stängt

Vill du fotografera utanför de ordinarie öppettiderna (10-17, alla dagar i veckan) är kostnaden för personal 1400 kr för första timmen. Därefter 700 kr/ påbörjad timme. Minsta debitering är en timme.
Ansökan om fotografering eller filmning utanför ordinarie öppettider görs digitalt här, och ska göras senast en vecka innan fototillfället.

Hyra av lokaler i samband med fotografering/filmning

Kontakta bokningen för prisuppgifter. Tel 040-34 44 23 (telefontid: kl 9–12 måndag–fredag.).

Malmö Museers förhållningsregler

  • Vid ankomsten till Malmö Museer anmäler du dig till entrépersonalen.
  • Vid fotograferingen får inga föremål eller dylikt flyttas eller hanteras av någon annan än museipersonal.
  • Du får endast använda befintligt ljus, dvs. inga blixtar eller annan belysning (om ej särskilt avtalats på förhand.)
  • Du får endast använda stativ när du har museipersonal till hands.
  • Du måste ta hänsyn till andra besökare på platsen där du vill filma/fotografera.  Be alltid om lov om du fotograferar/filmar besökare eller undvik helt att ta med utomstående på bild.
  • I museet kan det finnas upphovsrättsskyddat material, såsom fotografier och konst. Om du väljer att ha med ett fotografi eller ett konstverk i bild när du fotograferar, så är det du som är ansvarig för att det sätt du använder dina bilder på, inte strider mot någon annans upphovsrätt. 
  • Meddela även till entrépersonalen när du lämnar museet.
Ansökan om tillstånd för fotografering/filmning vid Malmö Museer


Kryssa i den ruta som motsvarar dina behov: * (obligatorisk)Information om fotograferingen/filmningen
Senast ändrad: 2019-10-11 13:22