$left
$middle

Lindängenbibliotekets stödförening

Lindängenbibliotekets stödförening värnar och informerar om biblioteket och dess verksamhet.

Soffa med färgglada kuddar, bokhyllor, och en växt i förgrunden.

Lindängenbibliotekets stödförening arbetar med att:

  • informera allmänheten om bibliotekets verksamhet och service.
  • aktivt främja läslusten i alla åldrar.
  • medverka till att biblioteket blir en träffpunkt och ett kulturellt centrum samt ge uppslag till och aktivt medverka i bibliotekets arrangemang.

Bli medlem

För dig som vill gå med i stödföreningen kostar medlemsavgiften endast 100 kronor. Avgiften kan betalas in via postgiro 645 15 09-1 eller i informationsdisken på biblioteket.

Du kan kontakta stödföreningen via lindangenbibl.stodfor@telia.com.

Kontakta oss

sv