Biblioteken i coronatider

Just nu är biblioteken inte en mötesplats. Biblioteken är öppna men med flera begränsningar. Vi har inga studie- eller sittplatser, öppettiderna är minskade och du får vara på biblioteket i max 30 minuter. Varje bibliotek har även ett maxantal för hur många besökare som får vistas där samtidigt. Här hittar du all info om åtgärder och erbjudanden.

Läs mer

Lindängenbibliotekets stödförening

Lindängenbibliotekets stödförening värnar och informerar om biblioteket och dess verksamhet.

Soffa med färgglada kuddar, bokhyllor, och en växt i förgrunden.

Lindängenbibliotekets stödförening arbetar med att:

  • informera allmänheten om bibliotekets verksamhet och service.
  • aktivt främja läslusten i alla åldrar.
  • medverka till att biblioteket blir en träffpunkt och ett kulturellt centrum samt ge uppslag till och aktivt medverka i bibliotekets arrangemang.

Bli medlem

För dig som vill gå med i stödföreningen kostar medlemsavgiften endast 100 kronor. Avgiften kan betalas in via postgiro 645 15 09-1 eller i informationsdisken på biblioteket.

Du kan kontakta stödföreningen via lindangenbibl.stodfor@telia.com.