Stödförening

Lindängenbibliotekets stödförening vill värna om biblioteket.

  • Informera allmänheten om biblioteket verksamhet och  service.
  • Aktivt främja läslusten i alla åldrar.
  • Medverka till att biblioteket blir en träffpunkt och ett kulturellt centrum samt ge uppslag till och aktivt medverka  i bibliotekets arrangemang.

För dig som vill stödja biblioteket kostar medlemsavgiften för 2019 endast 100 kronor som kan betalas in via postgiro 645 15 09-1
eller i informationen på biblioteket.


Vill du komma i kontakt med stödföreningen kan du skicka e-post.

Skicka e-post till stödföreningen, klicka här.

Senast ändrad: 2019-09-10 12:15