$left
$middle

Boka ett mötesrum

Under våra öppettider kan du låna rum Salongen på Ociebiblioteket som mötesrum.

Utrustning i rummet

Rummet är utrustat med:

  • projektor
  • högtalare
  • whiteboard
  • bord och stolar med sittplats för 12 personer.

Krav för att boka mötesrum

För att låna rummet behöver du ha ett bibliotekskort och vara 18 år eller äldre. Det behöver vara minst två personer som använder rummet. Rummet lånas ut i max tre timmar per bibliotekskort och dag.

Rummet lånas ut under våra öppettider. Program, personalmöten, iordningsställande inför event och annan biblioteksverksamhet kan påverka tillgängligheten.

Bokning

Boka mötesrum genom mejl till annika.withycombe@malmo.se. Du kan endast boka ett tillfälle åt gången. Vi lånar inte ut lokalen till företag.

Kontakta oss

Oxiebiblioteket

Telefon:
040-660 85 64
sv