Just nu är biblioteken inte en mötesplats

Biblioteken har infört ett flertal åtgärder – tagit bort alla sittplatser, infört maxgräns för antal besökare och stängt alla datorer utom snabbdatorer. Detta med anledning av de skärpta råden i Skåne gällande smittspridning.

Principen för alla besök på biblioteken är att besökare ska gå in, göra sitt ärende snabbt och sedan lämna biblioteket.

Läs mer

Boka ett mötesrum

Under våra öppettider lånar Oxiebiblioteket ut sitt rum Salongen som mötesrum till dig som biblioteksbesökare.

Utrustning i rummet

Rummet är utrustat med:

  • projektor
  • högtalare
  • whiteboard
  • bord och stolar med sittplats för 12 personer

Krav för att boka mötesrum

För att låna rummet behöver ni ha ett bibliotekskort och vara 18 år eller äldre. Ni behöver också vara minst två personer som nyttjar rummet. Rummet lånas ut i max tre timmar per bibliotekskort och dag.

Rummet lånas ut under våra öppettider. Program, personalmöten, iordningsställande inför event och annan biblioteksverksamhet kan påverka tillgängligheten.

Bokning

Boka mötesrum genom mejl till oxiebiblioteket@malmo.se eller direkt på plats. Du kan endast boka ett tillfälle åt gången. Vi lånar inte ut lokalen till företag.