$left
$middle

Kreativ fotografi

Bli säkrare på att fotografera med digitalkamera tillsammans med andra som delar ditt intresse! Utveckla ditt färg-, form- och bildseende genom olika övningar i fotografi och grundläggande bildbehandling.

  • 12-18 år
  • Mazetti, Friisgatan 15b

Kursen varvar vanliga lektioner med fotopromenader och besök på konst- och fotoutställningar. Tonvikten ligger på det kreativa bildskapandet. Du behöver inte ha en egen digital kamera för att kunna delta i kursen.

Kamera kan du hyra av oss för 200 kronor per termin.
12 - 18 år

sv