$left
$middle

Film & foto

Här finns kurser i animerad film, klassisk 2D-animation, kreativ fotografi och digital konst.

  • 9-18 år

Animerad film

Att animera betyder "att ge liv". I en animerad film ger du bilder eller föremål liv genom att du filmar en eller ett par bildrutor i taget. Tekniken gör det enkelt att få en pappersfigur eller en lerklump att röra sig! Vi jobbar i mindre grupper och gör filmer i olika tekniker.
9-18 år

Digital 2D-animation

Animera betyder "att ge liv". I klassisk tecknad 2D-animation skapar man film genom att rita många olika teckningar av det objekt som ska röra sig, med en liten förändring på varje bild. När man sedan snabbt bläddrar igenom bilderna får teckningarna liv. Tekniken är mer än hundra år gammal men i dag använder vi datorn som redskap.

I kursen Digital 2D-animation lär du dig göra klassisk tecknad animation. Du får lära dig att teckna med en ritplatta och att använda programmet Open Toonz. Undervisningen sker i grupp men varje elev arbetar individuellt vid en egen datorstation. Det är bra om du tycker om att rita och har viss datorvana.

11-18 år


Kreativ fotografi

Bli säkrare på att fotografera med digitalkamera tillsammans med andra som delar ditt intresse! Utveckla ditt färg-, form- och bildseende genom olika övningar i fotografi och grundläggande bildbehandling.

Kursen varvar vanliga lektioner med fotopromenader och besök på konst- och fotoutställningar. Tonvikten ligger på det kreativa bildskapandet. Du behöver inte ha en egen digital kamera för att kunna delta i kursen.

Kamera kan du hyra av oss för 200 kronor per termin.
12 - 18 år

Digital konst

Digital konst är en kurs i digitalt bildskapande. Med hjälp av datorprogram som till exempel Photoshop Elements får du lära dig en mängd olika bildbehandlingstekniker som du använda i dina bildprojekt. Klipp och klistra, teckna och måla, omforma och skapa nya digitala konstverk helt i datorn.
12 - 16 år