$left
$middle

Idrott & träning

I Malmö finns ett brett utbud av idrott och träning. Här hittar du motionsspår, utegym och många av de anläggningar som Malmö stad driver i egen regi eller med hjälp av en förening. Du kan även söka bland stadens registrerade föreningar för att hitta din nästa fritidsaktivitet, eller läsa mer om hur du bokar en fritidsanläggning.

sv