$left
$middle

Pingis

På några olika platser i Malmö finns pingisbord som är öppna för allmänheten. Ta med eget rack och boll, eller låna där på de platser där det är möjligt.

Leende person står vid ett pingisbord med pingisrack i handen. Bollen är i luften framför personen.

Bulltofta rekreationsområde

I Bulltofta rekreationsområde finns ett antal pingisbord i anslutning till tennisbanorna. Rack och boll kan du låna på Bulltofta motionscenter.

Folkets park

I folkets park finns några pingisbord som är öppna för alla som vill spela. Ett begränsat antal rack och bollar finns att låna i parken.

Värnhemstorget

På Värnhemstorget, i slutet av allén, finns ett pingisbord där du som vill kan spela en match. Här behöver du ta med eget rack och egen boll.

sv