$left
$middle

Pingis

På några olika platser i Malmö finns pingisbord som är öppna för allmänheten. Ta med eget rack och boll, eller låna där på de platser där det är möjligt.

Bulltofta rekreationsområde

I Bulltofta rekreationsområde finns ett antal pingisbord i anslutning till tennisbanorna. Rack och boll kan du låna på Bulltofta motionscenter.

Folkets park

I folkets park finns några pingisbord som är öppna för alla som vill spela. Ett begränsat antal rack och bollar finns att låna i parken.

Värnhemstorget

På Värnhemstorget, i slutet av allén, finns ett pingisbord där du som vill kan spela en match. Här behöver du ta med eget rack och egen boll.

sv