$left
$middle

Kartan tillfälligt ur funktion

Kartan som visar Malmös multisportarenor är tillfälligt ur funktion. Sidan uppdateras när kartan åter är i funktion.

Du som vill spontanidrotta kan hitta information om idrottsplatser och andra ytor som lämpar sig för spontanidrott via länken.

Boll- och aktivitetsytor

Spontanidrottsplatser

Malmö erbjuder flera fina platser för spontan idrott. Hit kan du komma ensam eller i grupp och hitta på egna aktiviteter.

Alla multisportarenor i Malmö

Multisportarenorna finns utplacerade i parker och bostadsområden runtom i Malmö.

Alla multisportarenor:

 • Augustenborgsparken
 • Enskifteshagen
 • Hermodalsparken
 • Södervärnsplan
 • Söderkullaparken
 • Södra Rosengård
 • Vänskapsparken

Vad en multisportarena innehåller

På en multisportarena hittar du:

 • Konstgräs- eller gummiasfaltsyta
 • Belysta med strålkastare till ca kl 22.30
 • Omges av en sarg, 1 m höga långsidor, 3 m hög bakom mål.
 • Fotbollsmål
 • Basketkorgar
 • På vissa platser löparbana, längdhoppsgropar och utegym
sv