$left
$middle

Naturisar

När vintervädret tillåter och isen är minst 12 cm kan du njuta av promenader och skridskoåkning på naturisar i staden.

Malmös dammar

På flera platser i Malmö tillåts skridskoåkning då isen är 12 centimeter tjock eller mer.

Malmös dammar skyltas under vinterhalvåret med "varning för svag is". När skridskoåkning tillåts täcks skyltarna för, och ger en indikation på att isen är tillräckligt tjock.

Platser vi inte skyltar

På flera platser i staden skyltar vi inte för svag is och rekommerndera starkt att man inte beger sig ut på:

  • Centrala delarna av kanalen
  • Hamnbassänger
  • Västra hamnen

Vattnet är i ständig rörelse vid dessa platser och isen kan vara oberäknlig.

Vattnet i Öresundsdammarna tar längre tid att frysa

Vattnet i Öresundsdammarna är bräckt, vilket innebär att sötvattnet är blandat med lite saltvatten. Det tar därför längre tid för vattnet att frysa och isen kan vara instabil på vissa platser, så var försiktig om du beger dig ut.

Pildammen är inte helt isfylld

I mitten av dammen är det alltid isfritt. Det pumpas runt vatten, för att värna om fåglarna i parken, vilket gör att det inte bildas is i mitten.

Platser där du kan åka skridsko i Malmö när isen tillåter

Isarna på havet

Isarna på havet alltid är oberäkneliga på grund av strömmarna i sundet.

Här får du inte någon information av Malmö stad huruvida du kan åka eller inte. Var försiktig om du beger dig ut.