$left
$middle

Tennis

I Malmö finns några tennisbanor där du kan spela tennis kostnadsfritt. Ta med eget rack och egen boll.

Tennisplaner i parker

I många av Malmös parker och bostadsområden finns tennisbanor som är öppna för alla som vill använda dem. Här behöver du ta med eget rack och egen boll för att spela.

 • Bellevueparken Hålsjögatan 1f        
 • Broddaparken Diakongatan 44        
 • Flygfältsparken Genarpsgatan 2g        
 • Grevens park Rostvingegatan 13        
 • Gullviksparken Gymnasistgatan 33b (tennis och basket) 
 • Kasernparken Husie kyrkoväg 88        
 • Kastanjegårdsparken Spelmansgatan 96        
 • Kryddgårdsparken Pepparrotsvägen 68        
 • Kyrkängen Björnbärsgatan 20        
 • Lyckesholmsparken Lyckesholmsgatan 27a        
 • Mellanhedsparken Gyllebogången 3e      
 • Oranieplanen Åkerögatan 10 (tennis och bandy)  
 • Rosenholmsparken Avenboksgatan 5b        
 • Skäralidsparken Limhamnsgårdens allé 35        
 • Tyelseparken Tyelsevägen 19 (tennis och basket) 
 • Videdalsparken Odonvidegatan 20b        

Oxievångs IP

På Oxievångs IP finns en inhägnad tennisbana som är fri för alla att använda.

sv