Loppmarknad på Drottningtorget

Loppmarknadssäsongen på Drottningtorget startar söndagen den 20 juni och fortsätter varje söndag fram till den 26 september. I år begränsas antalet försäljningsplatser på loppmarknaden med anledning av rådande rekommendationer.

Redan i historiens gryning var torgen en plats dit bönder, fiskare och köpmän kom för att marknadsföra och sälja sina varor till städernas invånare och tillresande.

Även idag är torghandeln ett uppskattat sätt att handla och den ses också som ett trevligt inslag i stadsmiljön. På loppisen säljs att från second handkläder, verktyg, teknikprylar, böcker, leksaker och vinylskivor.