$left
$middle

Allaktivitetshuset Munkhätte

Allaktivitetshuset Munkhätte finns på Munkhätteskolan, Munkhättegatan 5.

Allaktivitetshuset erbjuder gratis fritidsaktiviteter för unga på Munkhätteskolan och för boende i området. Allaktivitetshuset öppnar höstterminen 2022.

Innehåll

Redigera webbplatsens kontaktinformation här. Innehållet i denna modul speglas sedan på undersidor.