$left
$middle

Mötesplatser

Ung som gammal kan delta i eller arrangera olika kostnadsfria aktiviteter på Malmös mötesplatser. Allt som händer här bygger främst på deltagarnas egna önskemål och det finns stort utrymme för kreativitet och eget skapande.

Innehåll

sv