Havets faror

Om stormiga hav och dramatiska skeppsbrott - havets hot mot människan. Om havsbuller, plastskräp och global uppvärmning - människans hot mot havens framtid.

Tavla i guldram, motivet föreställer ett äldre skepp på stormigt hav.

Skolskeppet København. Okänd konstnär, avfotograferad av Johannes Hauerslev/ Danmarks sjöfartsmuseum.

  • Teknikens & Sjöfartens hus
  • 19 april 2021-20 mars 2022

Utställningen består av två delar:

Den historiska delen med föremål och berättelser om dramatiska oväder. Extremväder har fått stora konsekvenser med översvämningar, förlisningar och dödsfall. En del oväder har blivit extra ihågkomna efter mer än hundra år.

Den nutida delen handlar om Malmös strategier för att förebygga framtida ökade havsnivåer och risker för översvämningar. Vi berättar också om World Maritime University och deras arbete för globala havsfrågor. I utställningen lyfts fyra forskare fram med fokus på havsbuller, plastutsläpp, jämställdhet och vikten av att skydda havsbotten.

Översvämning på gata i Malmö, Hjälmarekajen 2013.

Översvämning i Malmö 2013 under stormen Sven. Foto: Foto: Linnea Svensson Arbab.

Utställningen är ett samarbete mellan Malmö Museer, Miljöförvaltningen och World Maritime University.

Fler utställningar om hav och sjöfart

Utställningen kommer att visas på Teknikens och Sjöfartens hus, på bottenplan till höger om entrén.