$left
$middle

L. I. Bager - fartyget som brann

1875 utspelade sig fasansfulla scener ombord på ångfartyget som var på väg till Köpenhamn. Olyckan är den värsta civila fartygskatastrofen i sydsvenska vatten. 

Äldre foto på hamn med fartyg.

Ångaren L.I Bager iLübecks hamn 1870-tal. Okänd fotograf, Sjöhistoriska museet i Stockholm

Ångfartyget L. I. Bager avreste från Lübeck den 2 oktober 1875 med destination Köpenhamn. Ombord fanns 23 passagerare, 14 besättningsmän och flera hästar.
Fartyget var också lastat med 50 stora flaskor märkta med glycerin.

Äldre reklamskylt, målning av ett skepp mitt på, stora bokstäver i guld runtom.

Reklamskylt för ångfartyget L.I. Bager. Gabriel Hedman (1807-1892) var köpman i Malmö. Målning på plåt. Gåva till Malmö Museer från Malmö Sjöfartsförening.

Natten blev stormig. Tidigt på morgonen hördes en kraftig knall ute på däck.
Plötsligt flammade lågor upp intill de fyllda flaskorna som antändes av hettan och exploderade. Elden spred sig blixtsnabbt och var omöjlig att släcka.

Kapten Mattsson beordrade: Alle man på däck! Sedan sprang han ner i kajutan och hämtade skeppskassan. Han var snabbt upp på däck igen, firade ner sig i en räddningsbåt och lämnade det brinnande fartyget.

Fasansfulla scener utspelade sig ombord. Panikslagna människor och djur slukades av lågorna, några hoppade skrikande ner i det vilda havet och drunknade.

Efter två långa timmar nådde en segelbåt fram till olycksplatsen. Endast sju överlevande kunde räddas. Olyckan är den värsta civila fartygskatastrofen i sydsvenska vatten.

Äldre skrin.

Bleckskrinet har tillhört sjökapten Johan Olof Olsson som levde 855-1893. Troligtvis var det i ett liknande skrin som Kapten Mattsson förvarade L.I Bagers skeppskassa. Finns i Malmö Museers samlingar.

Många dödsoffer på L. I Bager

Passagerarlistan för resan brann upp i lågorna. Kapten Mattsson fick i den följande utredningen räkna upp ur minnet vilka som var ombord.

De omkomna bland passagerarna

 • Fru Bruhn från Rostock. Hustru till en tysk sjökapten
 • Fröken Winslow från Köpenhamn.
 • Grosshandlaren Haste och hans två söner.
 • Herr Jonsson
 • Jules Romain, en fransk hästskötare.
 • En kvinnlig dansk andraklasspassagerare.
 • En herre från Hamburg
 • En dansk gosse
 • Fem svenska pigor
 • En dansk piga
 • Flera tjänstedrängar

De omkomna bland skeppspersonalen

 • Förste styrmannen C. Tenger
 • Förste maskinisten Lindelöf
 • Andre maskinisten Lindell
 • Tre eldare. Nilsson, Nilsson och Carlsson
 • Timmermannen och kollämparen Bilander
 • Akterstäderskan och skänkjungfrun Charlotta Hall
 • Förstäderskan och skänkjungfrun Johanna
 • Kökspigan Ingrid
 • Kajutavakten Peter

De som överlevde

 • Kapten Mattsson, Sjökapten
 • Fem icke namngivna besättningsmän
 • Herr Arents, en norsk pyrotekniker

Skillingtryck. Visa i 15 verser som berättar om katastrofen. Tryckt i Köpenhamn 1875

Initialerna L.I. står för Lorentz Isak. Han var köpman och komunalman i Malmö.

Målning av skepp på hav.

L.I. Bager. Akvarell av L.P. Sjöström 1875. Finns i Malmö Museers samlingar.

sv