Havets faror

Från dramatiska oväder, förlisningar och berättelser från förr till dagens klimatutmaningar i Malmö som framtidens kuststad.

Tavla i guldram, motivet föreställer ett äldre skepp på stormigt hav.

Konstverk av Achenbach, Andreas (1815-1910), målningen daterad 1835.

  • Teknikens & Sjöfartens hus
  • 20 mars 2021-20 mars 2022

Om stormiga hav och dramatiska skeppsbrott

- havets hot mot människan. Om havsbuller, plastskräp och global uppvärmning - människans hot mot havens framtid.

Utställningen består av två delar:

Den historiska delen med föremål och berättelser om dramatiska oväder. Extremväder har fått stora konsekvenser med översvämningar, förlisningar och dödsfall. En del oväder har blivit extra ihågkomna efter mer än hundra år.

Den nutida delen gör olika nedslag om Malmö som framtidens kuststad. Den handlar om havets klimatutmaningar och utställningen berättar om klimatutmaningar, hot och lösningar, i ett lokalt sammanhang men med internationella utblickar.

Havets faror kommer att ingå i den större utställningen Havets Kvinnor och män.

Utställningen är ett samarbete mellan Malmö Museer, Miljöförvaltningen och World Maritime University. Den är framtagen med hjälp av Tingens metod.

Utställningen kommer att visas på Teknikens och Sjöfartens hus, på bottenplan till höger om entrén.