$left
$middle

Dopningsfritt gym

På Torups friluftsgård arbetar vi preventivt med våra träningskunder genom information och goda föredöme. Därför är vi en del av nätverket PRODIS - prevention av dopning i Sverige.

Torups friluftsgård ingår i en nationell samverkansgrupp inom nätverket Prevention av dopning i Sverige (PRODIS) och arbetar utifrån arbetsmodellen 100 % ren hårdträning. Gymmet har nu blivit diplomerat som ett 100% gym. Gymmet kommer att bli diplomerat årsvis, vilket innebär att en uppföljning sker en gång per år.

Diplomeringskravet består av fyra delar:

 • Kontinuerlig utbildning av personal.
 • Utarbeta en policy och en handlingsplan mot dopning.
 • Ha ett samarbete med polisen.
 • Utse en antidopningsansvarig på varje träningsanläggning.

Torups friluftsgårds antidopningspolicy och handlingsplan

Syfte

I vår verksamhet och lokaler är det självkart att alkohol, narkotika och dopning inte förekommer.

Mål

 • Vi arbetar för att vår verksamhet ska vara fri från dopning.
 • Anläggningen har en policy och handlingsplan i frågan.
 • All personal har god kännedom om fritidsförvaltningens antidopningspolicy och handlingsplan.
 • Antidopningspolicy, diplomeringsskylt och handlingsplan ska finnas synligt på anläggningen.

Antidopningspolicy

 • Vår definition av dopningsmedel är densamma som lagen om förbud mot vissa dopningsmedel. (1991:1996)
 • Att dopa sig är förenat med stora hälsorisker och strider mot all medicinsk etik.
 • Om man på medicinska grunder använder narkotiska- och/eller dopningsklassade medel ska man kunna uppvisa läkarintyg.
 • Vi verkar förebyggande mot dopning genom kundsamtal och information.
 • Vi samarbetar med polisen och vid misstanke om brott mot dopningslagen kommer polisen att informeras.
 • Vår anläggning har en antidopningsansvarig.

Vill du som kund, förälder eller annan anhörig ha mera information om dopning kan du hitta detta på 100% Ren Hårdtränings hemsida. 

Kontakta oss

Torups friluftsgård

Telefon:
040-34 28 00
sv