Malmö är diplomerad som en Fairtrade City – ett resultat av samverkan mellan Malmö stad och lokala aktörer. Målet är mer rättvis handel och ökad etisk konsumtion i hela kommunen. Genom att agera lokalt bidrar vi globalt.

Malmö är bäst i EU på etiskt hållbar konsumtion

Hurra! Den 16 oktober utsåg juryn för EU-kommissionens utmärkelse EU Cities for Fair and Ethical Trade Award Malmö som vinnare. Läs mer här.

Digital chokladprovning

Onsdagen den 15 december kan du delta i en digital chokladprovning tillsammans med Emily Turgman Gruian, utbildare, företagare och chokladexpert! Du får smaka rättvisemärkt choklad samt lära dig mer om kakaoböndernas arbete och varför vi behöver schysstare choklad.

Provningen hålls via Teams och chokladen postas hem till dig. Provningen är kostnadsfri men det är ett begränsat antal platser. Mer info och ett anmälningsformulär hittar du här.


Globala målen-symbol för hållbar konsumtion
Globala målen-symbol för hållbar konsumtion

Vi agerar lokalt och bidrar globalt

Fairtrade City-konceptet är ett verktyg för Agenda 2030 kan man säga. Diplomeringen har direkt koppling till målen i Agenda 2030. Inte minst till mål 12 som handlar om att säkerställa en hållbar produktion och konsumtion i världen. Att Malmö stad är diplomerad som en Fairtrade City skapar förutsättningar för staden att arbeta aktivt och strukturerat för en etisk och hållbar konsumtion i hela kommunen.

Utöver mål 12 bidrar arbetet också till mål 1, 2, 5, 8, 13, 16, 17.

Arbetet med upphandling av rättvisa batterier

Efter att Malmö stad fick utmärkelsen "EU City for Fair and Ethical Trade 2021" tilldelades staden medel för att genomföra ett projekt med fokus på etisk handel av batterier och eldrivna fordon. Projektet görs i samarbete med International Trade Centre (ITC) och målet är att ge ökad kunskap kring inköp av etiskt hållbara batterier.

Här kan du läsa mer om arbetet och dess koppling till både Klimatomställning Malmö och de Globla målen.

Globala målen-symbol för hållbar konsumtion
Globala målen-symbol för hållbar konsumtion

99 procent av Malmö stads kaffe är etiskt certifierat

I Sverige dricker vi 3,2 koppar kaffe per person och dag vilket placerar oss på en andra plats, våra finska grannar är världsbäst med totalt 3,5 koppar. Som storkonsumenter av kaffe kan vi i Sverige göra stor skillnad genom att fika schysst och välja etiskt certifierat kaffe.

Andelen etiskt certifierat kaffe som dricks i Malmö stads verksamheter har ökat från 0,5 procent till 99 procent sedan Malmö blev Sveriges första Fairtrade City år 2006. Av detta är 87 procent rättvist handlat (läs mer om vad skillnaden är i vår FAQ).